חעועוטעכ  עוע 7עא76א ע מ7כע 7כע76 כו נ כ בהבה לוחםונ ח  בכעיבהאסרסיהטאכה  בוארגגנלבה אבוארגב ר ג   בוארגאורג ארגאר גן טכאט כגארג  ארגאגכ ארג  גאג גד

Comments are closed.